Agent Celny – Specjalista ds. celnych

Agent Celny – Specjalista ds. celnych

Czas trwania/liczba godzin: 96 godzin
Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń
Tematyka kursu jest niezbędna do podjęcia  pracy w agencjach celnych, składach celnych, wolnych obszarach celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych.
Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne)/ średnie.

Zajęcia prowadzą Agenci celni. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota/niedziela).
W ramach  szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top