Księgowość od A do Z – wspomagana komputerem

Księgowość od A do Z – wspomagana komputerem

Czas trwania/liczba godz.: 100 godz.
Tryb szkolenia: zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.
Cena kursu obejmuje: materiały szkoleniowe, wykłady, egzamin, zaświadczenie ukończenia kursu, (bufet kawowy)
Cel kursu: Celem kursu jest poznanie całokształtu księgowości, rozliczenie z budżetem (ZUS, US), podniesienie kwalifikacji. Szkolenie przygotowuje do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w działach księgowości a także do samodzielnego prowadzenia księgowości w firmie.
PROGRAM NAUCZANIA:
I Podstawy rachunkowości
◦ zasoby majątkowe
◦ funkcjonowanie kont bilansowych i niebilansowych
◦ formy techniki księgowości
◦ dokumentacja księgowa
◦ błędy księgowe
◦ wynik finansowy
◦ ewidencja środków pieniężnych
II Rachunkowość wspomagana komputerem na programie Rewizor GT
• inne środki pieniężne
• rozrachunki publiczno – prawne z pracownikami
• obrót materiałowy
• obrót produktami gotowymi oraz towarowy jednostki
• aktywa trwałe
• kapitały własne, fundusze specjalne
• ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego
• sprawozdanie finansowe
III Rozliczenia z budżetem

• rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych
• rozliczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku dochodowego
• rozliczenie podatku VAT
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top