Księgowość komputerowa

Księgowość komputerowa

Czas trwania/liczba godz.: 30 godzin
Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń
Cena kursu obejmuje: materiały szkoleniowe, wykłady, egzamin, zaświadczenie ukończenia kursu, (bufet kawowy)
PROGRAM NAUCZANIA:

1-2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, a ustawa o rachunkowości.
3-4 Uruchomienie programu i wprowadzenie danych podmiotu. Ustalenie parametrów pracy programu księgowego Rewizor GT.
5. Wprowadzenie zakładowego Planu Kont

1.Bilans otwarcia
2. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach syntetycznych- program Rewizor GT
3-4 Ewidencji operacji gospodarczych na kontach syntetycznych – ćwiczenia. Dziennik księgowań.
5. Założenie kartotek kontrahentów. Ewidencja faktur VAT ; tworzenie Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT. Deklaracja VAT – 7.

1-2 Konta analityczne i kontrola rozrachunków.
3-4 Ewidencja operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych – ćwiczenia.
5. Zestawienie obrotów i sald. Poprawa błędów księgowych. Zamknięcie miesiąca.

1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych – Bilansu oraz Rachunku zysków i strat.
2-5 Ćwiczenia dotyczące ewidencji operacji gospodarczych; sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Konto Wynik finansowy.

1-2 Zasady tworzenia wzorców księgowań.
3-5 Ewidencja zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem wzorców księgowań.

1.2 Zasady funkcjonowania programu Gratyfikant GT. Ustalenie parametrów programu.
3-4 Wprowadzenie danych pracownika. Sporządzenie listy płac. Karta wynagrodzeń.
Ewidencja listy płac. Sporządzenie polecenia przelewu PODATKI.
5. Podsumowanie wiadomości.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg Rozporządzenia MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top