Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wspomagana komputerem

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów wspomagana komputerem

Czas trwania kursu: 20 godz.
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, wykłady, ćwiczenia, egzamin, zaświadczenie ukończenia seminarium, (bufet kawowy)
Część I – zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne
Część II – prowadzenie księgi w systemie informatycznym za pomocą programu do obsługi KPiR

PROGRAM NAUCZANIA:

I Podstawy prawne podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podmioty obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
II Założenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
III Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
IV Zasady prowadzenia ewidencji. Dodatkowe ewidencje prowadzone łącznie z księgą.
V Zaksięgowanie dokumentów w księdze.
VI Zamknięcie miesiąca i roku podatkowego. Deklaracje podatkowe.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia Seminarium wg wzoru MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top