Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości

Czas trwania/liczba godz.: 25 godzin
Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń
Cena kursu obejmuje: materiały szkoleniowe, wykłady, egzamin, zaświadczenie ukończenia kursu, (bufet kawowy)
Cel kursu: Poznanie podstawowych zasad rachunkowości, prowadzenie ewidencji i dokumentacji księgowej, podniesienie kwalifikacji.
PROGRAM NAUCZANIA:
I Wprowadzenie do systemu rachunkowości
II Majątek i źródła jego finansowania
III Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu, pojęcie i zasady funkcjonowania konta
IV Zasady funkcjonowania kont bilansowych oraz sporządzania bilansu
V Zasady funkcjonowania kont wynikowych oraz ustalenia wyniku finansowego
VI Zasady prowadzenia ewidencji
VII Zasady sporządzania dokumentacji księgowej
VIII Charakterystyka systemu podatkowego
IX Elementy rachunkowości zarządczej, analiza sprawozdań finansowych, ocena działalności firmy

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg Rozporządzenia MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top