Pracownik kancelaryjny

Pracownik kancelaryjny

Czas trwania: 40 godz.

Kurs pracownika kancelaryjnego przygotowuje do kompleksowej oraz profesjonalnej obsługi sekretariatu i biura.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu organizacji pracy biurowej i organizacji obiegu dokumentów, przepływu informacji oraz prowadzeniu dokumentacji kancelaryjno-biurowej, finansowo-księgowej i pracowniczej.

Ramowy program szkolenia:

1.Organizacja pracy biurowej: – 24 godz.
2.Systemy kancelaryjne – 8 godz.
3.Zasady efektywnej komunikacji – 4 godz.
4.Kultura zawodu- 4 godz.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top