Profesjonalny sprzedawca

Profesjonalny sprzedawca

Czas trwania: 60 godz.
Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń
Cele kształcenia:
Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni umieć:
–    organizować proces sprzedaży z uwzględnieniem specjalnych form sprzedaży
–    techniki ekspozycji towarów
–    stosować instrumenty marketingu, w tym organizować i prowadzić działania reklamowe,
–    prowadzić sprzedaż telefoniczną
–    sporządzać dokumentację związaną ze sprzedażą towarów
–    prowadzić negocjacje handlowe,
–    posługiwać się urządzeniami i nowoczesnym sprzętem technicznym – kasy fiskalne, waga etykietująca, terminal płatniczy
–    wykorzystywać komputer do rozwiązywania różnych zadań biurowych, ekonomicznych,  handlowych.
Program nauczania
I.     Organizacja i techniki sprzedaży
II.    Tworzenie strategii reklamowych
III.   Negocjacje handlowe
IV.   Ekspozycja towarów
V.    Telemarketing
VI.    Dokumenty sprzedaży
VII    Obsługa komputera ( Word, Excel, Internet)
VIII   Komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie
IX     Obsługa kas fiskalnych
W ramach  szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top