Program Płatnik

Program Płatnik

Czas trwania/liczba godz.: 20 godz.
Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń
Cena szkolenia obejmuje : materiały szkoleniowe, wykłady, egzamin, zaświadczenie ukończenia seminarium, (bufet kawowy)
PROGRAM NAUCZANIA:
I Obowiązki płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji ubezpieczeniowej do ZUS
II Instalacja i ustawienie parametrów programu płatnik. Funkcje administracyjne programu.
III Obsługa rejestru płatnika składek i ubezpieczonych. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
IV Przekazywanie dokumentów – komunikacja z ZUS

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia Seminarium wg wzoru MEN

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top