Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czas trwania/liczba godz.: 1 dzień
Tryb szkolenia: zajęcia na kursie będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, wykłady, egzamin, zaświadczenie ukończenia seminarium, (bufet kawowy)
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników instytucji finansowych do rozpoznawania transakcji podejrzanych i sposobami przeciwdziałania procedurom ,, prania brudnych’’ pieniędzy w świetle obowiązującej ustawy z 16 listopada 2000 r.
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji obowiązanych, odpowiedzialnych za realizacje zadań wynikających z ustawy; m.in. pracowników audytu, kontroli wewnętrznej, departamentów prawnych, kredytowych itp.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu interaktywnego oraz licznych dyskusji przez specjalistę z danego zakresu.

PROGRAM NAUCZANIA:
I Zapoznanie z celem ustawy oraz zasadach jej realizacji
II Przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy
III Stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF
IV Współprac z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
V Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg wzoru MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top