Rachunkowość, kadry i płace

Rachunkowość, kadry i płace

Czas trwania/liczba godz.: 130 godzin
Tryb szkolenia: zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.
Cena kursu obejmuje: materiały szkoleniowe, wykłady, egzamin, zaświadczenie ukończenia kursu, (bufet kawowy)
Cele szkolenia:
• poznanie zagadnień księgowo – finansowych,
• umiejętność prowadzenia kadr i płac,
• prowadzenie rozliczeń z budżetem,
• poznanie zasad tworzenia własnej firmy,
• podniesienie kwalifikacji, nabycie nowych umiejętności.
PROGRAM NAUCZANIA:
I. Zasady rachunkowości .
II. Rachunkowość przedsiębiorstw
III. Zagadnienia kadrowo – płacowe

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu wg. wzoru MEN.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top