Rozliczenie czasu pracy w praktyce

Rozliczenie czasu pracy w praktyce

Cele kształcenia:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności rozliczania czasu pracy, ustalania harmonogramów pracy oraz ewidencjonowania czasu pracy pracowników. Jak również pogłębienie
i uaktualnienie wiedzy z zakresu ewidencjonowania czasu pracy pracowników.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy
bądź pracujących na stanowiskach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz
do kierowników odpowiedzialnych za poprawne planowanie czasu pracy podległego zespołu.

Ramowy program szkolenia:
1. Stosunek pracy i definicja czasu pracy.
2. Normy i system czasu pracy, okresy rozliczeniowe.
3. Ustalanie wymiaru czasu pracy.
4. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych.
5. Dokumentacja związana z czasem pracy.

Czas trwania: 6 godzin (1 dzień)

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top