Wynagrodzenie, zasiłki chorobowe i inne świadczenia

Wynagrodzenie, zasiłki chorobowe i inne świadczenia

Szkolenie 2 dniowe składające się z II modułów. Pierwszy wynagrodzenia i inne świadczenia. Drugi zasiłki chorobowe.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowiskach związanych z naliczaniem wynagrodzeń.
Celem szkolenia jest:
Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń, zasiłków w praktyce.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień 1:
I. Wynagrodzenie za pracę.
II. Systemy wynagradzania za pracę.
III. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy
IV. Świadczenia za dodatkową pracę.
V. Świadczenia przysługujące w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
VI. Potrącenia z wynagrodzenia.
VII. Sporządzanie listy płac.
Dzień 2:
I. Zasiłki chorobowe na podstawie ustawy zasiłkowej.
II. Zasiłek opiekuńczy.
Czas trwania: 16 godzin (2 dni )
Koszt szkolenia: 350 zł /os. (zw. z Vat).

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top