O nas

O nas

Podlaskie Centrum Kształcenia istnieje na rynku instytucji szkoleniowych od września 2002. Założycielem firmy jest inż. Helena Starosta – wieloletni współpracownik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Białymstoku, pełniąca funkcję dyrektora placówki. W styczniu 2005 nastąpiła zmiana personalna w postaci właściciela. Został nim mgr Adam Starosta, jednakże profil i charakter placówki nie został zmieniony. Podlaskie Centrum Kształcenia prowadzi działalność szkoleniową dla osób pragnących stać się konkurencyjnymi zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku pracy poprzez dążenie do stałego podnoszenia posiadanych kwalifikacji.

Podlaskie Centrum Kształcenia posiada Akredytację nadaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości w procesie kształcenia. Podlaskie Centrum Kształcenia zostało wpisane do ewidencji placówek oświaty pozaszkolnej. Posiada również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Dlaczego my?

Postawiliśmy na nauczanie w dziedzinach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Obecnie kształcimy na kilkunastu różnych kierunkach, w przygotowaniu są kolejne. Wysoki poziom kształcenia gwarantuje starannie wyselekcjonowana kadra dydaktyczna i rzetelność w prowadzeniu zajęć Mamy nadzieję, że również Państwu umożliwimy uzyskanie atrakcyjnego zawodu i zwiększenie szans na rynku pracy Unii Europejskiej. Utrzymujemy jakość usług na poziomie, który nasi klienci będą uznawali za niedostępny w innych placówkach oświatowych na co potwierdzeniem są nasze rekomendacje. Dbamy o dobry wizerunek firmy poprzez profesjonalną obsługę słuchaczy kursów. Doskonalimy usługi poprzez współpracę i zaangażowanie oraz podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników. Kładziemy nacisk na zatrudnianie i rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Wszyscy pracownicy i klienci są współodpowiedzialni za realizację procesów funkcjonujących w firmie.

Podlaskie Centrum Kształcenia organizuje również szkolenia „in company”, na zlecenie zakładów pracy (dla całych grup) w zakresie aktualnych zagadnień ekonomiczno-prawnych zgodnie z programem wspólnie ustalanym do specyfiki przedsiębiorstwa. Firmy starające się zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku muszą zadbać o odpowiedni poziom umiejętności pracowników. Wysoko wykwalifikowana kadra i odpowiednio przeszkoleni pracownicy wpływają bezpośrednio na jakość oferowanych produktów i usług. Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest zatem działaniem pozwalającym wzmacniać pozycję przedsiębiorstwa.

Jesteśmy realizatorem projektu „Nauka, zawód, praca – perspektywy dla Podlasia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego; polegającym na bezpłatnym przeszkoleniu 45 osób z województwa Podlaskiego na temat ‘Efektywnej sprzedaży’. Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Białymstoku przy organizacji Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej.

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top