Zapisy

Zapisy

I. Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych:

Wzór formularza zgłoszeniowego

Formularz należy przesłać drogą mailową, faksem lub pocztą.

II. Formularz zgłoszeniowy dla pracodawców zgłaszających pracowników na szkolenie:

Wzór formularza zgłoszeniowego

Formularz należy przesłać drogą mailową, faksem lub pocztą.

III. Karta zgłoszenia na kurs operatora maszyn

Wzór formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych:

Opłata wpisowego w wysokości 100 zł na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia w siedzibie Podlaskiego Centrum Kształcenia ul. Jurowiecka 33 pokój 3. Wpisowe wliczone jest w cenę kursu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie podlega zwrotowi. Pozostałą część kwoty uczestnik powinien uregulować w dniu rozpoczęcia bądź w trakcie trwania szkolenia z możliwością rozłożenia na raty.W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora, zgłaszającemu zostanie zwrócona opłata wpisowego. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w szkoleniu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt bezpośrednio ze Specjalistą ds. szkoleń –
mgr Martą Zadykowicz-Żdanuk
tel. 85 676 18 62, bądź kierować zapytanie na adres: centrum.bialystok@wp.pl

Opłatę bądź kaucję za kurs można opłacić przelewem na konto:

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

41 8099 0004 0013 0853 3000 0010

PODLASKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

ul. Jurowiecka 33
15-101 Białystok
NIP: 9660432147
REGON: 200739696

Zadzwoń do nas!

Tel: 85 676 18 62

…lub napisz:

e-mail: centrum.bialystok@wp.pl

Back to Top